Neretai norėdami prisijungti katilą, susiduriama su problema, jog oro trauka per maža. Norint padindinti trauką, reiktų didinti kamino šachtą. Tai dažniausiai atliekama iš dviejų kanlų padarant vieną, išmušant pertvarą.

Prieš įstatant įdėklą, padaromos skylės palėpėje arba kambaryje, kad išvalyti šachtą. Pasitaiko, kad kamino kanale būna pravestas vamzdis ar yra armatūros liekanų. Įstačius įdėklą sėkmingai, kamino šachtą vėl užmūrijama.