Šilumokaitis – tai įrenginys, kuriame cirkuliuoja atskirti skysčiai, reikalaujantis periodinio praplovimo. Per metalinius šilumokaičio paviršius karštas skystis- šilumos nešėjas perduoda šilumą kitam skysčiui- tai gali būti šildymo sistemos konturas arba karšto vandens sistema.  Su laiku ant šilumokaičio sienelių atsiranda nuosėdos –  šilumokaičiai ir šildymo sistemos periodiškai reikalauja plovimo ir valymo. Šilumokaitis – tai pagrindynė ir brangiausia šilumos mazgo dalis, kuri reikalauja ypatingo dėmesio ir periodinio plovimo. Ant šildymo sistemos  sienelių, šilumokaičio kanalų susikaupia kalkės ir kitos neorganinės ir organinės nuosėdos, dėl to ženkliai pablogėja visos šildymo sistemos pralaidumas. Nuovirų šilumos pralaidumas 40 kartų mažesnis nei  metalo. Nuosėdų storis  1-5 mm sumažina šilumos pralaidumą 7-25 %.  Nuo nuosėdų ženkliai padidėja išlaidos šilumai. Nuosėdos šildymo sistemoje gali nubirėti nuo sienelių ir užkimšti  šilumokaičio vamzdelius – gali susidaryti avarynė situacija.
  • Laiku neatlikus šilumokaičių plovimo, šildymo sistemos periodinio  praplovimo  reikės brangiau mokėti už šilumą.
  • Vengdami  šildymo sistemos ir šilumokaičio praplovimo ir periodinio aptarnavimo, ankščiau arba vėliau atsiranda gedimai. Atsiranda   poreikis  bragiam remontui, tokiam kaip šilumokaičių remontas-ardymas  arba keitimo būtinybė.
 

Šilumokaičių,  šilumos punktų periodiniai plovimai.

Pagal  pastatų šildymo, vandens sistemų  priežiūros aprašą, priimtą LR energetikos ministro 2009 11 26 d., įsakymas Nr. 1-229; šilumos įrenginių ekspulatavimo (priežiuros)  taisykles, patvirtintas energetikos ministro 2010 04 07 d. įsakymas Nr. 1-111, p. 264.5. Šilumos įrenginiai šilumos punktuose – šilumokaičiai  plaunami ne rečiau vieno karto per 4 metus.  

Kaip plaunami šilumokaičiai ir šildymo sistemą?

Inžinerinių šildymo sistemų plovimo būdai:
  • Pilnas arba dalinis šildymo sistemos cheminis praplovimas neardant.
  • Dalinis sistemos praplovimas- šilumokaičio plovimas neardant vamzdžių.
  • Mechaninis sistemos plovimas ardant šildymo sistemą.

Šilumokaičio mechaninis valymas- plovimas

Šilumokaičio mechaninis valymas dažniausiai taikomas remontuojant . Šilumokaitis pilnai išardomas. Visos plokštelės plaunamos šepečiais ir rankiniu būdu specialiame skystyje. Po pilno mechaninio valymo nustatomi ir pašalinami visi  nesandarumai ir defektai, keičiamos tarpynės ir kitos detalės. Po šilumokaičio surinkimo tikrinamas mazgo sandarūmas.

Cheminis  šilumokaičio ir šildymo sistemos plovimas.

Prie šilumokaičio pajungiamas specialus plovimo įrenginis su cirkuliaciniu siurblu. Šilumokaits plaunamas specialiu cheminiu skysčiu, kuris tirpina kalkių ir kitas nuosėdas. Plovimo tirpalo cirkuliacija šildymo sistemoje apie  0,1 m/sek tam, kad išmirkyti ir išplauti visas nuosėdas. Sistema plaunama 3-5 valandas priklausomai nuo užterštumo. Šilumokaitis laikomas išplautu, jeigu plovimo skysčio PH yra neutralus ir PH nekinta valandos bėgyje. Plačiau….

Šildymo sistemos plovimas ir apsauga.

Šildymo sistemos plovimui naudojami specialūs skysčiai, valykliai nuo korozijos, kalkių  nuosėdų. Yra specialios plovimo priemonės senoms cirkuliacijos sistemoms  su curkuliacijos problemomis. Po šildymo  praplovimo šildymo sistema užpildoma skysčiu. Šildymo sistemose radiatoriams, šilumokaičiams naudojamas vanduo arba neužšalantis skystis – tai gali būti vanduo ir antifrizas. Tam kad apsaugoti šildymo sistemą nuo nuosėdų ir korozijos, po plovimo į cirkuliacinį skystį užpilami specialūs priedai –  inhibitoriai (X100 INHIBITORIUS). Po šildymo sistemos ir šilumokaičio cheminio praplovimo sistemoje gali atsirasti protekos. Tam kad užhermetizuoti atsiradusias po šildymo sistemos praplovimo nedideles protekas naudojami  protekų hermetikai – tai skystas hermetikas, kuris užpilamas tiesiai į šildymo sistemą (Sentinel Leak Sealer).

Šilumokaičių tipai.

Šilumokaičius galima skirstyti pagal naudojimo paskirtį ir konstrukciją.  Pagal naudojimo paskirtį – tai šilumokaitis karšto vandens ruošimui ir  šilumokaitis šildymui. Tai pat šilumokaičiai naudojami šaldymui ir vėdinimui. Mūsų atveju kalbame tik apie šilumą.

Senesnios statybos daugiabučio šiluminis mazgas turi 2 šilumokaičius: vienas šilumokaitis atiduoda šilumą  radiatoriams, kitas pašildo karštą vandienį.  Naujasniuose namuose su kolektoriniu šildymu  gali būti ir kita šildymo sistemos schema – kolektorinis šildymas, atskiri šilumokaičiai kiekvienam butui ir panašiai…

Šilumokaičių konstrukcija ir remontas.

Šlumokaičiai: vamzdeliniai, lituoti, surenkami – ardomi.  Norime mes  arba ne, bet  šiandien  naudojami  neišardomi  lituoti šilumokaičiai.  Neišardomų šilumokaičių  ypatumai:

  • patikimumas atlaikant šildymo sistemos  spaudimą ir temperatūros sviravimą
  • ilgas tarnavimo laikas
  • mažas svoris ir mažesnė kaina

Šiuolaikinio šilumokaičio valymas  atliekamas cheminio plovimo  būdu. Lituojami šiuolaikiniai šilumokaičiai neardomi ir neremontuojami.  Plovimui , šildymo sistemos periodiniam  valymui tai pat  šildymo sistemos skysčiuose naudojamos specialios cheminės  priemonės: priedai, valikliai, inhibitoriai.